Problemen met organisaties/zorginstellingen

Wanneer je bent betrokken bij een hulpverleningsinstantie kan de samenwerking tussen jou als cliënt en de betreffende hulpverlener soms moeizaam verlopen; je voelt je niet gehoord en begrepen, wat ertoe leidt dat je daar behoorlijk kwaad over wordt. Dat kost veel negatieve energie terwijl je die nodig hebt om met het probleem om te gaan waarvoor je nu juist bij de hulpverlening terecht bent gekomen. De meeste instellingen hebben klachtencommissies waar je een klacht kunt indienen. Maar je moet vaak nog wel verder met de hulpverlenende instantie, dus je wilt liever een goede oplossing.

Mediation biedt dan een uitkomst!