PREMARITAL MEDIATION

Premarital mediation inzetten voordat je gaat trouwen of samenwonen, is dat nu nodig?
Je hebt toch nog geen enkel conflict?

Premarital mediation om jullie verwachtingen te bespreken

Verwachtingen over het huwelijk of de samenwoning kunnen nogal eens uiteenlopen. Ben je bijvoorbeeld een spaarder of een spender? Wil je regelmatig uitgaan met vrienden of vriendinnen of is je verwachting dat je alles samen gaat doen? Als er kinderen komen verandert de relatie. Wie gaat voor de kinderen zorgen, hoe ben je dat van huis uit gewend? Hoe worden de taken verdeeld? Is daar overeenstemming over? Als hierover wordt gesproken komen er soms verschillen naar voren, maar je kunt daar dan op een constructieve wijze over praten. Met premarital mediation leer je beter met elkaar te communiceren en om te gaan met mogelijke meningsverschillen.

Geef je relatie vanaf het begin een betere basis

Of je nu in gemeenschap van goederen wilt trouwen of kiest voor huwelijkse voorwaarden (prenups) of voor een samenlevingscontract: er worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld taakverdeling, hoe je de financiën wilt regelen, afspraken over pensioen, mogelijke erfenissen en schenkingen, zakelijke risico’s, etc. Premarital mediation kan worden ingezet als middel om je relatie vanaf het begin een betere basis te geven. Je leert om te gaan met de verschillen die er ongetwijfeld zijn maar waar een verliefd stel meestal niet bij stilstaat. Toch kunnen afspraken maken in de beginperiode erg zinvol zijn en kunnen deze problemen in de toekomst voorkomen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Als mediator maak ik gebruik van “Prepare/Enrich”, een wetenschappelijke methode waarbij jullie relatie middels een online vragenlijst in kaart wordt gebracht. Veel aspecten van de relatie komen aan de orde en zowel de sterke kanten als de aandachtsgebieden worden duidelijk. Dit is een goed uitgangspunt om samen met de mediator in gesprek te gaan en om afspraken te maken die schriftelijk worden vastgelegd: de prenups.

Kijk voor de prijzen op de pagina “kosten” van deze website!

Benieuwd wat ik voor je kan betekenen?