Omgangsproblemen na verbreking relatie/echtscheiding

Die ontstaan er vaak na een echtscheiding of verbreking van een relatie. Je wilt heus wel het beste voor je kinderen, maar er is zoveel gebeurd. Soms is er woede en onbegrip. Misschien zijn er wel afspraken maar verlopen die toch niet naar tevredenheid.
Het is zo langzamerhand wel bewezen dat een problematische echtscheiding verstrekkende gevolgen heeft voor kinderen tot op late leeftijd. Daarom staan in de gesprekken over de omgang de kinderen centraal. Je bent geen partners meer maar natuurlijk nog wel samen ouders van jullie kind(eren), een soort collega’s dus. Dat besef is een goed uitgangspunt om tot goede afspraken te komen over de omgangsregeling.
Deze komen dan te staan in het al eerder genoemde ouderschapsplan.