Hulpverlener in de knel

De laatste jaren is het aantal complexe echtscheidingen gestegen wat het werk voor een hulpverlener extra moeilijk maakt. Dat geldt voor medewerkers van de Centra voor Jeugd en Gezin, de jeugdbescherming, de jeugdreclassering en de jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg), pleegzorginstanties, en vele andere hulpverleningsinstanties .

Voor een hulpverlener staat (de veiligheid van) het kind centraal, maar de relatie tussen de ouders kunnen de leefwereld van een kind maken of breken. Cliënten maken veel ruzie en het lijkt dat wanneer er een bepaalde beslissing wordt genomen, één van de ouders daar de grootste moeite mee heeft. Wanneer ouders het onderling volkomen oneens zijn over bijvoorbeeld omgang, opvoeding, schoolkeuze, komt de hulpverlener soms in een spagaat terecht. Je kunt als hulpverlener de ouders te verwijzen naar een mediator. Een mediationtraject kan helpen om de ouders -in ieder geval op een aantal punten- weer op één lijn te krijgen. Als hulpverlener blijf je dan uit het conflict tussen de ouders.
Het is daarnaast mogelijk om als hulpverlener samen met cliënt en de mediator een gesprek te houden over de misschien vastgelopen samenwerkingsrelatie.