Familieperikelen

Familie en vrienden die je het meest nastaan kunnen je ook het hardst kwetsen. Wanneer dat gebeurt komt de relatie met ouders, kinderen of goede vrienden onder druk te staan of wordt deze verbroken. In een enkel geval kan dat ook niet anders als er sprake is van grensoverschrijdend en/of crimineel gedrag.

Maar meestal zijn het onenigheden die het verdienen om eens goed onder de loep te worden genomen waarbij je misschien tot de conclusie komt dat de gevolgen van de ruzie veel meer impact hebben dan je eigenlijk wilde.

Je kunt ook een zakelijke relatie hebben met een familielid, die onder druk komt te staan. Dan spelen zakelijke en emotionele aspecten door elkaar heen. Een onafhankelijke derde kan samen met jullie kijken of de situatie ook vanuit een andere invalshoek kan worden bekeken. Dat kan tot betere oplossingen leiden dan een juridische procedure. Dat is nu precies wat je samen met een mediator probeert te bereiken.