Echtscheiding

Je komt er samen niet uit. In veel gevallen loopt een scheiding uit op een lang gevecht. Je vindt dat je recht hebt op……noem het maar. Alle energie gaat op aan negatieve gedachten en gevoelens. Jullie willen wel het beste voor je kind(eren).
Goede en duidelijke afspraken zijn nodig. En een ouderschapsplan*.
Je wilt weten waar je aan toe bent qua financiën en wie waar gaat wonen. Hoe de zaken verdeeld moeten worden en hoe het zit met de alimentatie. Wat is redelijk en wat niet? Dit alles komt aan de orde in het zogenaamde echtscheidingsconvenant**, waarvan een ouderschapsplan deel van kan uitmaken.
Er zijn emotionele kanten aan een scheiding, hoe ga je daar mee om? Schuldgevoelens….het is een berg waar je tegen op ziet.
Maak een afspraak om te kijken op welke manier er aan de meest geschikte oplossingen gewerkt kan worden, met respect voor alle partijen en waarin de kinderen centraal staan.

In de hoofden van de kinderen gaat heel wat om wanneer ze horen dat hun ouders gaan scheiden. “Waar gaan we straks wonen?” en “zie ik straks mijn vader/moeder nog wel?” En “hoe moet dat nu met school?”.
Met de kinderen kan ook een gesprek plaatsvinden zodat zij hun zorgen en wensen duidelijk kunnen maken, zodat daar bij het maken van een ouderschapsplan rekening mee kan worden gehouden.

*In een ouderschapsplan worden alle afspraken vastgelegd die te maken hebben met de kinderen. Dat kan heel gedetailleerd, maar ook in grote lijnen. Het is prettig wanneer is vastgelegd dat je beide het belang van de kinderen op de eerste plaats stelt. Een ouderschapsplan kan een onderdeel worden van het echtscheidingsconvenant.

**Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je partner. In het convenant staan alle afspraken die te maken hebben met de echtscheiding. Denk daarbij aan afspraken over de alimentatie, de boedelverdeling, de woning en het pensioen. Daar heb je ook wel wat advies voor nodig omdat er veel beslissingen moeten worden genomen. Zeker als je een eigen huis hebt. Als jullie het eens zijn over de inhoud van het echtscheidingsconvenant, kunnen jullie een gezamenlijk echtscheidingsverzoek indienen. Met een gezamenlijk echtscheidingsverzoek kan de echtscheidingsprocedure snel afgerond zijn. En heb je ook niet de hoge kosten van twee advocaten.