Nog wat over Emotionaly Focused Therapie (EFT)

 

Toen ik net getrouwd was vroeg ik aan mijn Lief of hij mee wilde naar de tandarts, ja, lach maar, om mijn hand vast te houden. Ik had de jaren daarvoor veel (relatie) pijn ervaren als ik te veel pijn heb dan moet als eerste de tandarts eraan geloven: die pijn kan ik er dan niet bij hebben.
Hij geloofde niet dat het zou helpen maar ging toch gewillig mee. Ik wist dat het hielp want ik weet dat; vroeger als ik ziek was en mijn moeder kwam even bij me op de rand van het bed zitten, voelde ik me een beetje beter.
Ik twijfelde soms ook wel een beetje eraan of dit nu allemaal tussen de oren zat en ik alleen maar DACHT dat het zo was, een soort van placebo, tot ik in één van de studieboeken over EFT iets tegenkwam wat bewijs voor mijn stelling leverde.

Uit onderzoek bleek dat bij proefpersonen die in een MRI scanner lagen en wisten dat ze van tijd tot tijd een elektrisch schokje kregen toegediend, de neocortiale activering in de hersenen een stuk minder was wanneer zij de hand van een dierbare (hechtingsfiguur) konden vasthouden. De schok werd slechts als onaangenaam ervaren, terwijl de uitkomsten van de personen die helemaal alleen werden gelaten, wel pijn ervoeren.
Uit een ander onderzoek waarbij de neurale reactie op dreigende pijn werd bekeken, kwam naar voren dat de reactie significant minder was na een EFT therapie. Het heeft alles te maken met de verbinding met anderen en met name de verbinding met de voor jouw meest belangrijke hechtingsfiguur.

Onderzoeken met mooie uitkomsten vond ik; ik was niet gek, en EFT werkt echt. EFT kan dus een verandering aanbrengen in de neurale reactie op dreiging in de hersenen.

Ik hoor wel eens mensen zeggen: “ je moet eerst met je jezelf kunnen leven, zelf gelukkig kunnen zijn, dan is er pas ruimte voor een relatie.
Het uitgangspunt bij EFT is anders; als sociale wezens hebben we koesterende, troostende en menselijke verbinding nodig om te kunnen overleven. Om die reden zijn er maar weinig contra indicaties om in EFT therapie te kunnen. Mensen die kampen met verslavingen of andere psychische aandoeningen kunnen er baat bij hebben wanneer hun relatie verbetert en ze troost en steun kunnen vragen en krijgen van hun partner. En ook troost en steun kunnen geven, wanneer hun partner daarom vraagt.

Veel mensen voelen zich eenzaam in hun relatie, kunnen niet hun diepste gevoelens delen met de ander en hebben daar last van. Overweeg eens om er iets aan te doen. Dat is mogelijk. Een aanrader is het boek : Hou me vast” van Sue Johnson. Of zoek een goede EFT therapeut.